இணையதளங்களுக்கு நீளமான பெயர் வைக்க ஒரு நியாயம் இருக்க வேண்டும். அந்த நியாயம் சுவாரஸ்யமானதாகவும் இருக்க வேண்டும். கொஞ்சம் வில்லங்கமான பெயர் கொண்ட, ’வாட்தஃபக்கிங்ஷுட்ஐலிஸின்ரைட்நவ்’ ( https://whatthefuckshouldilistentorightnow.com/ ) இந்த வகையின் கீழ் தான் வருகிறது. இவ்வளவு நீளமான…
சாட்ஜிபிடியை விட்டுத்தள்ளுங்கள், நீங்கள் நினைத்தால் கூட உங்களுக்கான ஒரு சாட்பாட்டை உருவாக்கி கொள்ளலாம் தெரியுமா? மெசஞ்சர்ஸ்.யோ…
பேப்பர்கப் (https://www.papercup.com/ ) கட்டணச் சேவை இணையதளம் என்பதால், பலருக்கும் ஈர்ப்பில்லாமல் போகலாம் என்றாலும், இந்த தளம் எவரையும் கலக்கத்தில்…
புகைப்படங்களை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள வழி செய்யும் இணையதளங்களில், சிஜிபேசஸ் (https://cgfaces.com/en/ ) கொஞ்சம் மாறுபட்டது. ஏனெனில், இந்த தளம், இல்லாத…
இந்த விஷயம் உண்மையில் இல்லை எனும் தளங்கள் வரிசையில் வருகிறது, இந்த உருவம் உண்மையில் இல்லை (https://thisimagedoesnotexist.com/) இணையதளம். ஏஐ ஆக்கங்களை…
அகத்தியர் காவிரியை தனது கமன்டலத்தில் அடக்கியது போல, இணையத்தை கையடக்கமாக சுருக்கித்தரும் முயற்சிகள் தொடர்கின்றன. பைண்ட்யூஸ்புல்.சைட்…
3
ஐஎம்டிபி போன்ற தகவல் களஞ்சியம் ஒவ்வொரு துறைக்கும் தேவை. புத்தகங்களை பொருத்தவரை குட்ரீட்ஸ் (Goodreads ) வகையில் வருகிறது. இசைத்துறைக்கு என இதே போன்ற…
நாளுக்கு நாள் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கும் இணையத்தை உங்களுக ்காக சுருக்கித்தந்தால் எப்படி இருக்கும்? வெப்தட்.இயோ (https://www.webthat.io/) இணையதளம் இதை…
See all

இணைய மலர்